Hauptsaison Nebensaison
Einzelzimmer 30 Euro 27 Euro
Doppelzimmer 50 Euro 48 Euro
Wohnung Nord/West 110 Euro 95 Euro
Wohnung Süd/Ost 95 Euro 80 Euro